กลับหน้าแรก
รายชื่อสนามกอล์ฟของ กฟผ.
สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล สนามกอล์ฟเขื่อนวชิราลงกรณ์  สนามกอล์ฟเขื่อนศรีนครินทร์   สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา  
สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์ สนามกอล์ฟเขื่อนสิรินธร  สนามกอล์ฟเขื่อนจุฬาภรณ์   สนามกอล์ฟแม่เมาะ
สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ สนามกอล์ฟเขื่อนบางลาง บางปะกงกอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ปกาไส คันทรีคลับ
 ปกาไส คันทรีคลับ  ข้อมูลทั่วไป
 

อยู่ภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่

  เป็นสนาม 18 หลุม พาร์ 72 ระยะ 6546 หลา
  สนามกอล์ฟแห่งนี้ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ ตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บำรุงรักษาหญ้า และ ต้นไม้ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทุกชนิด เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และ สุขภาพของนักกอล์ฟ
    อยู่ที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่
  การเดินทางจาก จ.กระบี่ - ผ่านสนามบิน - ผ่านอำเภอเหนือคลองเลี้ยวขวาเข้าโรงไฟฟ้ากระบี่
    ก่อนเข้าโรงไฟฟ้าเลี้ยวขวาเข้าสนามกอล์ฟ ปกาไส คันทรีคลับ
    จาก จ.กระบี่ ถึงสนามกอล์ฟระยะทางประมาณ 50 ก.ม. ใช้เวลา เดินทาง 45 นาท
     
  ที่อยู่
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
  โทรศัพท์-โทรสาร
    (075)635000 ต่อ 3300    ,    (075)635000 ต่อ 5486
     
    www
    ประมวลภาพสนามกอล์ฟ
    Multivision
     
   Specific Information
   
 
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
H.S. 1 9 2 4 8 5 6 3 7 45
Blue 419 162 535 208 186 503 341 371 455 3180
White 370 148 494 190 179 470 327 259 444 2881
Red 340 124 435 164 151 431 274 289 415 2623
                     
PAR 4 3 5 3 3 5 4 4 5 36
 
     
 
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
H.S. - - - - - - - - - -
Black 505 359 417 571 155 346 377 188 548 3366
Blue 405 359 399 571 155 346 377 188 527 3327
White 392 335 369 525 155 316 338 158 509 3097
Yellow 375 296 325 485 139 268 305 135 481 2809
Red 341 272 293 444 120 240 265 107 446 2528
                     
PAR 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36
 
   จำนวน
 

18 หลุม

  72 พาร์
  ระยะ 6546 หลา
     
 ค่าบริการ
  ค่าออกรอบ
   
วันธรรมดา บุคคลทั่วไป              400 บาท
แขกต่างชาติ             800 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   200 บาท
 
วันหยุด  บุคคลทั่วไป              600 บาท
 แขกต่างชาติ             800 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   300 บาท
 
วันธรรมดา สมาชิกชมรม กอล์ฟ กฟผ.    300 บาท
ครอบครับผู้ปฏิบัติงาน          100 บาท
สมาชิกถือบัตร VIP              100 บาท
สมาชิกชมรม กอล์ฟ กฟผ.กระบี่    200 บาท
วันหยุด สมาชิกชมรม กอล์ฟ กฟผ.    400 บาท
ครอบครับผู้ปฏิบัติงาน          100 บาท
สมาชิกถือบัตร VIP              100 บาท
สมาชิกชมรม กอล์ฟ กฟผ.กระบี่    200 บาท
  ค่าบริการปิดสนาม       วันธรรมดา        30,000 บาท        วันหยุด        40,000 บาท
  ค่าเช่าอุปกรณ์
   
 - ชุดไม้กอล์ฟ   450 - 500 บาท
 - รองเท้า   150 บาท
 - ร่มกอล์ฟ  -
     
 

ค่าแคดดี้        200 บาท/18 หลุม

  ค่ารถกอล์ฟ    300 บาท/9 หลุม,  500 บาท/18 หลุม
     
ค่าบริการใช้สนามกอล์ฟและค่าสมัครเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟ
  ผู้ปฏิบัติงานได้รับการยกเว้นค่าบริการการใช้สนามทุกสนาม
  ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานได้รับส่วนลด 50% ทุกสนาม
  สมัครสมาชิกปีละ 2,000 บาท สมัครสมาชิกทุกสนามปีละ 10,000 บาท สมาชิกจะได้รับส่วน 50%
  สมาชิกชมรมกอล์ฟ กฟผ. ได้รับส่วนลด 20% ทุกสนาม
  สมาชิกชมรมกอล์ฟ กฟผ. ภูมิภาค ได้รับส่วนลด 30% ทุกสนาม
     
  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
     
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่   
     ศูนย์บริการจองบ้านพัก ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ กฟผ.   
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
     53 หมู่ 2 ห้อง 105 อาคาร ท. 101 ถนนจรัญสนิทวงศ์   
     อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 10110   
     โทรศัพท์ 02 436 6046 - 8    โทรสาร 02 436 3443